Mops

Høy og slentrete afroamerikaner,

Description:
Bio:

Har hyre som tekniker på ‘Tengu’. Har arvet farens spillegjeld, og i denne anledningen blir kona hans holdt som gissel.

Mops

Eastside Choombas Chombatta