Awareness Notice

Evnen til å legge merke til ting. Kan brukes på to måter, aktivt og passivt.

Ferdigheten brukes passivt når karakteren er i ferd med å havne i et bakhold, tråkke på en mine, spise en kjeks med mugg på ol. Hvis karakteren har Combat Sense adderes dette til det meste av passive A/N tester.

Når karakteren bevisst ser etter spor, rust på en bruktbil, det største kakestykket, studerer en gjenstand ol brukes ferdigheten aktivt.

Spilleren kan ha mange ideer om hva og hvor karakteren ser etter og sjekker, men dette er urelevant for resultatet da dette er faktorer som er avhenging av karakterens ferdighetsnivå.

A/N tester gir aldri IP på Combat Sense.

Awareness Notice

Eastside Choombas Chombatta