Ferdigheter

En del ferdigheter er vagt beskrevet i reglene, og noen blir utsatt for husregler. Derfor kan det være nødvendig å få klargjort noen ting. Hvis det er noen ferdigheter som du synes trenger en oppklaring, sett dem opp på lista, så skal jeg legge in en redegjørelse/diskusjon når jeg har muligheten til det.

Special Abilities
Attitude Skill
Status Skill

Research

Andre Ferdigheter
Awareness Notice
Human Perception
Streetwise
Wardrobe and Style

IP

Ferdigheter

Eastside Choombas Chombatta