Human Perception

Kan brukes til å kontre fast talk, men også å få insikt i en observert persons generelle pålitelighet, motiver, personlighet og motivasjon.

Human Perception

Eastside Choombas Chombatta