Tall

Dette er en oversikt over kampsystemet. Forhåpentligvis vil dette gi strategist og taktiske input nok til å ikke dø mesteparten av tiden. All ære til R. Talsorian Games Inc. for alt og Andrew James som gadd å sette det sammen i Cyberpunk Reference Book 5.0 (men det er gjort noen tilpasninger).

INITIATIV
Skyting
Kung-Fu
Skademodifiere
Dekning
Kjøretøy
Eksplosiver!!!
Kjemiske Våpen

Tall

Eastside Choombas Chombatta