IP

Du får IP når du gjør ting. Når du har nivåx5IP på en ferdighet går du opp et nivå.

På slutten av hvert utførte, eller forsøkt utførte runde utdeles IP slik:
Skill Use IP Award
Used Skill often, but not effectively ………. 1
Used Skills effectively ………………………… 2
Frequent and effective use of skill ………. 3
Did something out of the ordinary ……….. 4
Very clever/effective use of this skill …….. 5
Extremely clever/effective use of skill …… 6
Skill critical to player in this session ……. 7
Skill critical to all group this session …… 8
Performed incredible feat with skill ……… 9

Du IP for å bruke ferdigheter.

IP på attitude skills er noe annerledes da attitude går mer på livstil enn ferdigheter. Hver gang en karakter er i en situasjon som angår attitude skilln får den IP. Hvis en karakter får nok IP til nivå 1 på en AS han ikke har, kan spilleren velge å bytte attitude. Hvis spilleren ikke gjør dette vil ikke karakteren tjene mer IP på ferdigheten (kan ikke samle mer enn 5 IP uten å lære ferdigheten). For hvert nivå karakteren går opp på den nye attituden, mister han et nivå på den gamle.

Status Skills blir ikke påvirket av IP. Men en karakter kan spilles til høyere eller lavere status når det er en naturlig konsekvens karakterens handlinger.

Det deles også ut RPIP underveis for alt annet som er gøy. Det kan være, men ikke begrenset til:
*rollespill
*samarbeid
*trivselsforbedrende tiltak
*lure døden
*lure Ref

RPIP kan brukes til å forbedre alle ferdigheter, men minimum halvparten må være IP.

IP

Eastside Choombas Chombatta