Attitude Skill

En Attutude Skill er en Special Ability som sier en karakter oppfatter omgivelsene sine. En solo for eksempel, ser på livet som et sted med vold og skyting, og vil derfor alltid være bevist på trusler og klar for kamp. En fixer har et mer fortjenesteorientert syn på omgivelsene, og har derfor bygd seg opp et nettverk av alt som kan krype og gå av økonomisk fordelaktive kontakter.

Charismatic Leadership
Combat Sense
Combat Sneak
Credability
Interface
Jury Rig
Medical Tech
Research
Sneak
Streetdeal
Vehicle Zen

En karakter uten en Attitude Skill blir betegnet som en norm.

I tillegg til en attitude skill kan en karakter også ha en Status Skill

Attitude Skill

Eastside Choombas Chombatta