Status Skill

Special Ability forbundet med et yrke eller en posisjon. Dette omfatter:
Autority
Famliy
Rank
Resources

En status skill kan ikke utvikles med IP, en må spille til seg en status eller ta den når en lager karakteren. Status skills forplikter, og hvis karakteren ikke oppfyller forpliktelsene som medfølger vil statusen reduseres eller bli tapt.

I tillegg til en Status Skill kan en karakter ha en Attitude Skill

En person uten status skill betegnes som en freelancer

Status Skill

Eastside Choombas Chombatta